Gelieve de volgende velden volledig en correct in te vullen aub. Klik daarna op de knop 'Verzenden'.

Wij zenden U onmiddellijk een bevestiging van Uw bericht.

 

Uw naam:

Uw voornaam:

Straat en nummer (bus):

Postcode en gemeente:

Telefoon:

Uw email adres:


1. Inschrijving voor volgende cursus (vul in indien van toepassing) :

Naam cursus:

Cursusdag:

Aanvangsuur:

Cursusprijs te storten op rekeningnummer : IBAN  BE67 9799 3611 6487 en BIC ARSPBE22

van IDEEFIKS vzw met vermelding van de naam die U gebruikte in het invulvak 'naam' + de cursus.

Uw inschrijving is slechts definitief nadat wij Uw betaling ontvangen hebben.


2. Aanvraag inlichtingen of opmerkingen :